Praktijk voor Veterinaire Natuurgeneeskunde

 Werken met de kracht van dier én natuur. Dat is NatuurTalent ! 

De werking van homeopathie

 

Homeopathie is een complexe geneeswijze waarbij het dier in zijn geheel wordt bekeken. Het karakter, emotie en fysieke symptomen zijn belangrijke aanwijzingen. Kleine nuances in bijvoorbeeld karakter, voorkeuren, gedragingen en omstandigheden zijn belangrijk. Dit totale beeld ‘de constitutie’ geeft kenmerken weer van een bepaald middel. Dit middel is dan passend voor dat individuele dier. Dit is de reden waarom er zoveel vragen worden gesteld tijdens de eerste afspraak. Details kunnen belangrijk zijn, maar ik werk met de informatie die de eigenaar mij kan geven. Twee dieren op stal met dezelfde problemen, zijn per definitie dus niet geholpen met hetzelfde middel. Homeopathische middelen worden getest door middel van proovings op mensen.

 

Het principe van de homeopathische werking is genezen met ‘het gelijke’. Het Similia Similibus principe. Veel middelen (duizenden!) zijn gemaakt van planten, mineralen, metalen, etc. Een middel, ingenomen door een gezond dier, zorgt voor ziektesymptomen (fysiek of geestelijk). Hetzelfde middel ingenomen door een ziek dier geneest. Het dier brengt zichzelf weer in balans.

 

In de homeopathie is het belangrijk dat de levenskracht toeneemt, ook al is de fysieke klacht nog niet genezen. Iedere ziekte ontstaat in fases. Hoe langer onderdrukt (door psyche, verwaarlozing, eigen wil, medicatie, etc.) hoe dieper de ziekte in het systeem terecht komt. Zo kan bijvoorbeeld het onderdrukken van een huidprobleem leiden tot een luchtwegprobleem.

 

Mogelijkheden tot fysiek zichtbare genezing is dan ook afhankelijk van de mate van aantasting van het systeem. Het verbeteren van de levenskracht kan altijd, onafhankelijk van het lichaam waarin een dier zit.

 

Genezing ontstaat op diverse manieren:

  • van boven naar beneden (hoofd naar tenen)

  • van binnen naar buiten (luchtwegen naar huid)

  • in omgekeerde volgorde van ontstaan

van belangrijke naar minder belangrijke organen


Bijv. :

Een dier met luchtwegklachten, die opeens weer huidklachten krijgt na het geven van de homeopathie, is een ‘wenselijk’ resultaat. Als therapeut vind ik het belangrijk dat het proces draaglijk blijft. We zoeken naar een weg waarbij het ‘afval’ op de juiste wijze het lichaam verlaat, met de minste ongemakken. Een genezing van buiten naar binnen of van beneden naar boven, oftewel dieper, naar belangrijkere organen, is niet wenselijk.


De snelheid van het resultaat is afhankelijk van de klacht. Bij een chronisch probleem, duurt de genezing in het algemeen langer. Het kan echter ook anders zijn.  Acute problemen zoals een blaasontsteking en bloedingen, moeten direct of binnen enkele uren verbetering geven (als de situatie het toelaat). Als therapeut kan ik u op de risico’s wijzen en mijn verwachting kenbaar maken. Bij twijfel moet altijd een dierenarts worden ingeschakeld.


Afhankelijk van o.a. de potentie (de kracht van het middel) en het gekozen middel, is in het begin een lichte verergering mogelijk (niet noodzakelijk). Er moet een verbetering optreden van de levenskracht.

Bij ernstige beginverergeringen neemt u altijd contact op!


Homeopathie wordt altijd ingenomen op schone slijmvliezen, zowel korrels als druppels. Wanneer dit niet mogelijk is, dan wordt het middel op een stukje voer ingegeven. Herhaling en instructies dienen altijd nauwgezet opgevolgd worden!

Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen!


Homeopathie kan ingezet worden naast reguliere medicatie. Zodat deze kan worden afgebouwd of om bijwerkingen, pijn, etc. te verminderen. Afbouwen van medicatie gaat in overleg met de dierenarts. 

 


E-mailen
Bellen
Instagram